اکتبر 31, 2015

منابع آموزشی راهنمای تورایرانگردی

منابع معرفى شده از طرف سازمان كردشگرى براى دوره ى راهنمايان ايرانگردى و جهانگردى شامل ١٠ كتب مي باشد كه در توضيحات هر كتاب آمده كه […]
اکتبر 26, 2015

دوره ى جديد و كاربردى راهنمايان تور ايرانگردى و جهانگردى ويژه توريست چينى

براى اولين بار در سال ١٣٩٤ توسط موسسه نام آوران به تصويب سازمان گردشگرى رسيد.