می 20, 2018

کانون مترجمان چینی

نظر به حجم مراودات تجاری ایران و چین، تجار و بازرگانان بسیاری هستند که در برقراری تعامل صحیح با همتای چینی خود چه در ملاقات های […]
می 20, 2018

دارالترجمه چینی

موسسه نام آوران، به منظور حمايت از منافع شهروندان ايراني که به نوعي در ارتباط با چينيان هستند و يا در حوزه چين فعاليتي را آغاز […]