اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷

کلاس بحث آزاد

هدف از برگزاری این دوره رشد و ارتقای سواد چینی به موازات زبان چینی می باشد. مباحث و موضوعات در این کلاسها به صورت مدون و […]
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷

کلاس آمادگی آزمون HSK

مانند آزمونهای بین المللی سایرزبانها، زبان چینی هم آزمونی استاندارد با نام HSK ( Hanyu Shuiping Kaoshi) در سراسر دنیا برگزار می کند که به تازگی در […]