کتاب newpractical جلد یک

کتاب newpractical جلد یک

دانلود کتاب newpractical1 – (زبان چینی)

تعداد صفحات :۳۰۴ صفحه

کتاب آموزش تخصصی ۴ مهارت (گفتاری-شنیداری-خواندن-نوشتن) زبان چینی

این کتاب در دو فایل فشرده فرار دارد لطفا هر دو بخش را دانلود نمایید.

( کتاب و جزوات )