مارس 15, 2019

سوالات آزمون جامع راهنمای ایرانگردی اسفند ۹۷

اکتبر 2, 2018

جزوه آشنایی با موزه

جولای 8, 2018
آموزش زبان چینی

HSK Book

ژوئن 28, 2018
آموزش زبان چینی

۲-newpractical

ژوئن 28, 2018
آموزش زبان چینی

-۱-newpractical

ژانویه 30, 2017

آزمون جامع مرداد ۹۵

ژانویه 30, 2017

نمونه سوالات آزمون جامع خرداد ۹۳

ژانویه 30, 2017

نمونه سوالات آزمون جامع آذر ۹۳

دسامبر 15, 2016
آموزش زبان چینی

کتاب درس تخصصی زبان گردشگری سری سوم

دسامبر 10, 2016
آموزش زبان چینی

کتاب درس تخصصی زبان گردشگری سری دوم

نوامبر 19, 2016

جزوه آشنایی با تاریخ چین

جزوه آشنایی با تاریخ چین استاد: علی محمد سابقی تعداد صفحات ۳۸
نوامبر 18, 2016

کتاب درس تخصصی زبان گردشگری سری اول