می 20, 2018

گالری

می 20, 2018

دومین همایش چشم انداز توسعه روابط ایران و چین” بررسی ارتباطات بین مردمی در چارچوب ایده یک کمربند یک راه 14 شهریور ماه 1397

“دومین همایش چشم انداز توسعه روابط ایران و چین” بررسی ارتباطات بین مردمی در چارچوب ایده یک کمربند یک راه 14 شهریور ماه 1397/برج میلاد تهران […]
می 20, 2018

“اولین همایش چشم انداز توسعه روابط ایران و چین با محوریت گردشگری و تجارت“ 28 دی ماه 1396

  “اولین همایش چشم انداز توسعه روابط ایران و چین با محوریت گردشگری و تجارت“ 28 دی ماه 1396 – هتل لاله تهران/ایران   به همت “سفارت […]