ژانویه 30, 2016

نمونه سوالات آزمون جامع مرداد 95

ژانویه 30, 2016

نمونه سوالات آزمون جامع خرداد 93

ژانویه 30, 2016

نمونه سوالات آزمون جامع آذر 93

جولای 12, 2021

کتاب newpractical4

جولای 12, 2021

کتاب newpractical3

جولای 11, 2021

کتاب New Practical 2

جولای 10, 2021

کتاب New Practical 1

جولای 8, 2018

کتاب HSK

اکتبر 15, 2016

شناخت اماکن تاریخی

دسامبر 15, 2016

زبان گردشگری چینی (3)

دسامبر 10, 2016

زبان گردشگری چینی (2)

نوامبر 18, 2016

زبان گردشگری چینی (1)