آگوست 23, 2022

دوره ی آکادمیک زبان چینی فشرده (ترم ۴)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
آگوست 24, 2022

دوره ی آکادمیک زبان چینی فشرده (ترم ۳)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
آگوست 25, 2022
آموزش زبان چینی

دوره ی آکادمیک زبان چینی فشرده (ترم ۲)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
آگوست 26, 2022
آموزش زبان چینی

دوره ی آکادمیک زبان چینی فشرده (ترم ۱)

مشاهده ی اطلاعات دوره …