می 15, 2018

کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی (حضوری و آنلاین)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 9, 2022

دوره ی مکالمه فشرده زبان چینی (ترم3)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 8, 2022

دوره ی مکالمه فشرده زبان چینی (ترم 4)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 10, 2022

دوره ی مکالمه فشرده زبان چینی (ترم 2)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 11, 2022

دوره ی مکالمه فشرده زبان چینی (ترم 1)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
آگوست 26, 2022

دوره ی زبان چینی کودک و نوجوان (ترم1)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
آگوست 23, 2022

دوره ی زبان چینی کودک و نوجوان (ترم 4)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
آگوست 24, 2022

دوره ی زبان چینی کودک و نوجوان (ترم 3)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
آگوست 25, 2022

دوره ی زبان چینی کودک و نوجوان (ترم 2)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 12, 2022

دوره ی زبان چینی بازرگانی-ترم2

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 13, 2022

دوره ی زبان چینی بازرگانی-ترم 1

مشاهده ی اطلاعات دوره …
آگوست 23, 2022

دوره ی آکادمیک زبان چینی فشرده (ترم 4)

مشاهده ی اطلاعات دوره …