می 15, 2018
آموزش زبان چینی

کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی (حضوری و آنلاین)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 9, 2022

دوره ی مکالمه فشرده زبان چینی (ترم۳)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 8, 2022

دوره ی مکالمه فشرده زبان چینی (ترم ۴)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 10, 2022

دوره ی مکالمه فشرده زبان چینی (ترم ۲)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 11, 2022

دوره ی مکالمه فشرده زبان چینی (ترم ۱)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
آگوست 26, 2022

دوره ی زبان چینی کودک و نوجوان (ترم۱)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
آگوست 23, 2022

دوره ی زبان چینی کودک و نوجوان (ترم ۴)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
آگوست 24, 2022

دوره ی زبان چینی کودک و نوجوان (ترم ۳)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
آگوست 25, 2022

دوره ی زبان چینی کودک و نوجوان (ترم ۲)

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 12, 2022

دوره ی زبان چینی بازرگانی-ترم۲

مشاهده ی اطلاعات دوره …
سپتامبر 13, 2022

دوره ی زبان چینی بازرگانی-ترم ۱

مشاهده ی اطلاعات دوره …
آگوست 23, 2022

دوره ی آکادمیک زبان چینی فشرده (ترم ۴)

مشاهده ی اطلاعات دوره …