نمونه سوالات آزمون جامع گردشگری

نمونه سوالات آزمون جامع گردشگری

نمونه سوالات آزمون جامع گردشگری تورلیدری ( تور لیدری )

( کتاب و جزوات )

آزمون جامع مرداد ۹۵

 آزمون جامع خرداد ۹۳

آزمون جامع آذر ۹۳