برگزاری کارگاه در اتاق بازرگانی تهران

برگزاری کارگاه در اتاق بازرگانی تهران

کارگاه آموزشی شناخت اصول تجارت با کشور چین با حضور دکتر ابوالفضل علمایی رایزن اقتصادی سابق ایران در چین در مرکز آموزشهای اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.

nw-copy2

محورهای اصلی کارگاه:

– جغرافیای اقتصادی چین و فرصت های تجارت موفق

-رفتارشناسی چینی ها در کسب و کار و تجارت

-نقش اساسی زبان و فرهنگ در برقراری تعامل سازنده با تجار و سرمایه گذاران چینی

– آشنایی با مراکز تولیدات صنعتی در چین

– آشنایی با زمینه های تجارت موفق با چینیان برای بازرگانان ایرانی

-اصول و فنون مذاکرات تجاری با چینیان و نحوه امتیاز گیری در مذاکرات

باهدف ارتقای سطح دانش و آگاهی شرکت کنندگان نسبت به مسائل اقتصادی و فرصتهای پیش روی تجار ایرانی در حوزه ایران و چین

photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۱۰-۳۰-۰۰