گالری هنر ۷۹۸

۷۹۸艺术区

۷۹۸ yìshù qū

2

آدرس:  北京市,朝阳区,酒仙桥路۴ 号(Běijīng shì, zhāoyáng qū, jiǔxiān qiáo lù ۴ hào)

توضیحات: مشهورترین گالری هنر پکن در حال حاضر گالری هنر ۷۹۸ است.در این گالری اثار بزرگان گذشته و حال هنر چین به نمایش در می اید.در گوشه و کنار کوچه این مجموعه نیز پر است از اثار هنری.

به کوشش حانی جلیلوند