کلاس بحث آزاد

هدف از برگزاری این دوره رشد و ارتقای سواد چینی به موازات زبان چینی می باشد. مباحث و موضوعات در این کلاسها به صورت مدون و طراحی شده بر اساس موضوعات مهم و کاربردی که توانایی بحث و گفتگوی فراگیران را افزایش می دهد. شرکت کنندگان در این کلاسها باید سطح مقدماتی مکالمه زبان چینی را گذرانده باشند. از آنجا که در زبان چینی، تلفظ صحیح کلمات نیاز به تمرین بسیاری دارد، شرکت در این کلاس های بحث آزاد فرصتی است برای اینکه هم مهارت های گفتاری و شنیداری خود را تقویت نمایید و هم اطلاعات عمومی خود را افزایش دهید. باید ذکر شود که در این کلاسها اینکه همه شرکت کنندگان هم سطح باشند ضرورتی نداشته و همین که بتوانند از کلاس بهره مند شوند کفایت می کند.