کتاب newpractical جلد دو

کتاب newpractical جلد دو

دانلود کتاب newpractical2 – (زبان چینی)

تعداد صفحات :۳۳۲ صفحه

کتاب آموزش تخصصی ۴ مهارت (گفتاری-شنیداری-خواندن-نوشتن) زبان چینی

این کتاب در دو فایل فشرده فرار دارد لطفا هر دو بخش را دانلود نمایید.

( کتاب و جزوات )