کتاب درس تخصصی زبان گردشگری سری دوم

کتاب درس تخصصی زبان گردشگری سری دوم

( کتاب و جزوات )
کتاب درس تخصصی زبان گردشگری سری دوم
ویژه درس زبان تخصصی دوره تورلیدری
تعداد صفحات : ۱۹۰
در دو فایل مجزا ارائه شده
این کتاب شامل سفرنامه ای ست که توسط یه توریست چینی از سفرش به ایران
و بازدید از شهر های مختلف آن به رشته تحریر در آورده است.