کتاب درس تخصصی زبان گردشگری سری سوم

کتاب درس تخصصی زبان گردشگری سری سوم

کتاب درس تخصصی زبان گردشگری سری سوم ( تور لیدری )
ویژه درس زبان تخصصی دوره تورلیدری
تعداد صفحات : ۲۵۵
در سه فایل مجزا ارائه شده

همانطور که در فهرست کتاب مشاهده می کنید مناطق مختلف گردشگری ایران به زبان چینی در فصول متفاوت معرفی گردیده است.

بطوریکه خواننده می تواند با مطالعه این کتاب  اطلاعات گردشگری خود را به زبان چینی تکمیل نماید.

     دانلود فهرست کتاب

( کتاب و جزوات )