کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری با چین برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری با چین برگزار می‌شود

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

مرکز آموزش اتاق تهران به منظور ارتقا سطح آگاهی فعالان اقتصادی ایرانی، کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری  باچین را برگزار می‌کند. اتاق تهران که توانمندسازی فعالان بخش خصوصی را از طریق آموزش در دستور کار قرار داده  است، با برگزاری این دوره‌های آموزشی کاربردی، اهداف مورد نظر بخش خصوصی برای توسعه مراودات اقتصادی در دوره پسابرجام را پیگیری می‌کند

.جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اتاق بازرگانی مراجعه نمایید.

nw2