نمایشگاه کتاب شهر پکن با حضور ایران‎

نمایشگاه کتاب شهر پکن با حضور ایران‎

ایرنا – پکن – جمهوری اسلامی ایران در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب چین که از روز چهارشنبه فعالیت یک هفته ای خود را در شهر پکن آغاز کرده، به عنوان میهمان ویژه حضور دارد.

عکس از فرهاد راستی * ۶