نحوه ثبت نام

 

متقاضیان محترم میتوانند از راه های زیر جهت ثبت نام استفاده نمایند:

  1. به صورت حضوری و با به همراه داشتن مدارک مورد نیاز  به موسسه نام آوران مراجعه و ثبت نام خود را قطعی کنند
  2. اسکن مدارک مورد نیاز را به آدرس Info@namavaran-edu.irارسال نموده و مراحل ثبت نام را طی کنند.
  3. در بخش ثبت نام آنلاین فرم مربوطه را تکمیل نمایند.

 مدارک مورد نیاز :

کپی کارت ملی

۲ قطعه عکس ۴*۳

فرم تکمیل شده ثبت نام

فیش بانکی واریز وجه

برگه تعیین سطح (شامل افراد مبتدی نمی باشد)