فدراسیون جهانی انجمن های راهنمایان گردشگری WFTGA

فدراسیون جهانی انجمن های راهنمایان گردشگری WFTGA

Home

فدراسیون جهانی انجمن های راهنمایان گردشگری درنتیجه ی پیشنهادهایی بود که در اولین کنوانسیون راهنمایان گردشگری در فوریه ۱۹۸۵ مطرح گردید. این فدراسیون، به صورت رسمی پس از برگزاری دومین کنوانسیون در وین با عنوان “سازمان غیر انتفاعی و عام المنفعه”، تحت قوانین کشور اتریش در سال ۱۹۸۷ ثبت شد. فدراسیون جهانی انجمن های گردشگری با برگزاری کنوانسیون های بین المللی در طی چند سال، به رشد خود ادامه داده در حال حاضر بیش از ۷۰ کشور به عضویت آن درآمده اند، و حدود ۲۰۰ هزار از راهنمایان گردشگری نیز اعضای آن محسوب می شوند.

 WFTGA فدراسیون جهانی انجمن های راهنمایان گردشگری
هدف اصلی WFTGA گسترش، ترویج و اطمینان حاصل کردن از این موضوع است که راهنمایان گردشگری به عنوان سفیران فرهنگی مناطق خود شناخته شوند. به همین منظور فدراسیون جهانی انجمن های گردشگری برای اعضای خود و جوامعی که به دنبال ارائه سرویس های حرفه ای برای بازدیدکنندگان از طریق جذب راهنمایان هستند، خدماتی را ارائه می دهد. همچنین این سازمان به صورت فعال، ارتقای سطح انجمن های عضو و مشارکت کنندگان صنعت گردشگری در سراسر دنیا را هدف اصلی خود قرار داده است.
فعالیت های اجرایی روزانه این فدراسیون بر عهده هیئت مدیره آن است که اعضای آن توسط نمایندگان کشورهای عضو برای دوره زمانی ۲ ساله در طی برگزاری کنوانسیون انتخاب می شوند. افراد برای رسیدن به جایگاه هیئت مدیره بایستی از این موضوع آگاه باشند که فعالیت در این هیئت مدیره به عنوان عضو نیازمند تعهد کامل، صرف وقت و اختصاص دادن زمان برای کار است. افراد منتخب که عضو هیئت مدیره می شوند باید به صورت فعال به آموزش و به کارگیری راهنمایان گردشگری در این صنعت که مجری برگزاری تور نیستند و یا از داشتن کارفرما محروم هستند، بپردازند.
زبان رسمی فدراسیون جهانی انجمن های راهنمایان گردشگری انگلیسی است. با وجود این، فدراسیون تمایل دارد در صورتی که ارتباط با زبان انگلیسی دشوار باشد، در حد امکان و داشتن شرایط به زبان های دیگر نیز تعامل داشته باشد. لوگوی WFTGA نشانه ای از دراز کردن دست دوستی و هدایت افراد است که تمام دنیا را پوشش می دهد.
اهداف فدراسیون جهانی انجمن های گردشگری به دنبال رسیدن به اهداف زیراست :
• ایجاد ارتباط میان انجمن های راهنمای گردشگری، راهنمایان، مراکز آموزشی توریسم در سراسر دنیا و تقویت روابط حرفه ای میان آنها
• معرفی راهنمایان حرفه ای گردشگری در سراسر دنیا و تقویت و حفظ منافع آنان
• ارتقای حرفه راهنمای گردشگری و ترغیب مجریان این صنعت به منظور به کارگیری راهنمایان محلی در همه مناطق
• ترویج کدهای اخلاقی و مهارت های حرفه ای در سطح دنیا
• افزایش، پیشبرد و ایجاد بالاترین استاندارهای حرفه ای
• توسعه آموزش بین المللی، افزایش کیفیت راهنمای گردشگری از طریق آموزش و تربیت افراد
• تسهیل تسهیم و اشتراک گذاری دانش میان اعضای عضو

جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی سایت فدراسیون جهانی انجمن های گردشگری سری بزنید