سال ۱۳۹۷

“دومین همایش چشم انداز توسعه روابط ایران و چین”

بررسی ارتباطات بین مردمی در چارچوب ایده یک کمربند یک راه

۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۷/برج میلاد تهران

دومین همایش چشم انداز توسعه روابط ایران و چین در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۷ با حضور پر شور مقامات دولتی و بخش خصوص ایران و چین دربرج میلاد تهران برگزار گردید.پس از برگزاری افتتاحیه در بخش های تخصصی همایش شامل پنل گردشگری و صنایع دستی و پنل اقتصادی و بازرگانی به بررسی مسائل و مشکلات در این دو حوزه ء مهم بین دو کشور پرداخت شد.

f12

دبیرخانه همایش در قالب کمیته ره یافت به جد پیگیر موارد مطرح شده در پنل ها و عملی کردن راه حل های پیشنهادی توسط متخصصان ایرانی و چینی می باشد.

برگزار کنندگان  : ۱- انجمن دوستی ایران و چین ،۲- انجمن دوستی چین و کشور های خارجی ،۳- سفارت جمهوری خلق چین در ایران

دبیر اجرایی  : موسسه نام آوران افق فرداد.

جهت کسب اطلاعات کامل به سایت همایش مراجعه فرمایید.