دارالترجمه چینی

موسسه نام آوران، به منظور حمايت از منافع شهروندان ايراني که به نوعي در ارتباط با چينيان هستند و يا در حوزه چين فعاليتي را آغاز نموده اند، اقدام به تشکيل کانون مترجمين نام آوران کرده است. اين کانون متشکل از ايرانياني که مسلط به زبان چيني هستند و چينياني که زبان فارسي مي دانند است، که در چهار سطح زير به طور تخصصي سطح بندي شده اند.

 مترجم رسمی (مذاکرات در حوزه های مختلف تجاری)

مترجم همراه ( در سفر)

مترجم تور (تورلیدر ویژه توریست چینی)

مترجم متون (نامه نگاری)

در بخش مترجمین متون مفتخریم که اعلام نماییم با همکاری افراد با سابقه در حوزه ترجمه کتبی میتوانیم متون و مدارک مورد نیاز شما را به صورت رسمی و با مهر دادگستری منطبق با دارالترجمه رسمی ترجمه نموده و در اختیار شما قرار دهیم.

متقاضیان عضویت در کانون مدرسین و مترجمین جهت تکمیل فرم، وارد شوید.