جزوه آشنایی با موزه

جزوه آشنایی با موزه

از جمله دروس اختیاری دوره آموزش تور ایرانگردی می باشد.

( تور لیدری )

این جزوه شامل مباحث آموزشی : تعریف موزه ، نهاد ناظر بر موزه (جهانی) ، اولین موزه های جهان ،
تاریخچه موزه در ایران ، ساختمان موزه (شرایط موزه) ، مرمت آثار ، انواع موزه (تقسیم بندی)
فهرست موزه های تهران

دانلود جزوه آشنایی با موزه