تورهای آموزشی

بمنظور بالا بردن کیفیت فرآیند آموزشی موسسه نام آوران در زمینه آموزش های تورگردانی دوره هایی در قالب تور تخصصی ویژه اماکن پر بازدید برگزار می گردد. این آموزش ها به صورت چند مهارتی و شامل آموزش مدیریت تور ، ناریخچه مکان (ابنیه) ، روایتگری ، مهارت های هنری (عکاسی) سنخنوری می باشد.

با توجه به توسعه روزافزون روابط ایران و چین در عرصه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، و سیاسی و تمایل سفر گردشگران چینی به ایران، وبراساس خاص بودن این گروه از توریست، باید محیط و بستری مناسب برای ایشان فراهم گردد. طبق آمار اعلامی در سال ۲۰۱۵ قریب به ۱۴۰ میلیون توریست چینی در دنیا سفر کرده که از این بین حدود ۶۰ هزار نفر مقصد خود را ایران انتخاب کرده اند. می توان گفت برخی از ایشان با هدف گردشگری و برخی دیگربا اهداف تجاری و سرمایه گذاری وارد ایران شده اند.

در بخش تورهای گردشگری، موسسه نام آوران با همکاری آژانس های مسافرتی و با استفاده از تورلیدرهای تربیت شده مسلط به زبان و فرهنگ چینی، تورهای گردشگری را برنامه ریزی کرده است که مطابق با علائق و خواسته چینیان بوده و همچنین محتوای این تورها را که به زبان چینی تهیه گردیده ، در اختیار گردشگران قرار میدهد.

در بخش تورهای تخصصی ، موسسه نام آوران با همکاری آژانس های مسافرتی و شرکت ها در حوزه های مختلف تجاری و صنعتی، تورهای تجاری تخصصی (برای مثال صنعت خودرو، هوایی، الکترونیکی و غیره) را برای سرمایه گذاران چینی که با هدف آشنایی با فرصت های تجاری موجود در ایران وارد کشور میشوند برنامه ریزی کرده است. این تورها شامل بازدید از کارخانجات، خط تولید و جلسات آشنایی طرفین (شرکت ایرانی و جینی) و انجام مذاکرات می باشد.