برگزاری جلسه کمیته ره یافت همایش ۹۶

برگزاری جلسه کمیته ره یافت همایش ۹۶

در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۳۹۷ جلسه کمیته رهیافت همایش سال ۹۶ به منظور تثبیت و تداوم دستاورد های این همایش و فراهم نمودن فرصت دستیابی به اهداف آن با همکاری فعالان حوزه گردشگری برگزار گردید. این نشست با حضور آقایان اوحدی (ریاست محترم سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، محمدی (رئیس محترم انجمن دوستی ایران و چین)، وردی نژاد (سفیر اسبق محترم ایران در چین)، شعبانی (مشاور محترم امور اجرایی معاونت گردشگری سازمان)، رفیعی (رئیس محترم انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران)، علمایی (استاد و پژوهشگر محترم روابط ایران و چین)، ذبیح مند (عضو محترم هیئت مدیره جامعه راهنمایان)، جعفری (دبیر کل محترم انجمن دوستی ایران و چین) و خانم ها وردی نژاد (مدیرعامل محترم موسسه نام آوران)، دوستعلی (ریاست محترم هیئت مدیره موسسه نام آوران) برگزار گردید و موارد مطروحه در همایش دیماه ۹۶ توسط این کمیته بررسی و پیگیری می گردد.