برگزاری انتخابات در مجمع عادی و فوق العاده انجمن دوستی ایران و چین

برگزاری انتخابات در مجمع عادی و فوق العاده انجمن دوستی ایران و چین

انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس در مجمع عادی و فوق العاده انجمن دوستی ایران و چین، در روز سه شنبه مورخ ۲۶ تیرماه ۱۳۹۷ با حضور پررنگ اعضای محترم آن انجمن در موزه موسیقی ایران برگزار گردید.

مشارکت فعالانه و تلاش مجدانه و بی نظیر در بخش های مختلف نشست، از جمله اعلام نامزدی هیات مدیره و بازرسان و رای بالا ، نشان  دهنده اعتقاد راسخ اعضای انجمن به اهداف و ماموریت های آن انجمن است. حضور خانم ها دوستعلی و وردی نژاد از سوی موسسه نام آوران و به عنوان اعضای انجمن دوستی ایران و چین در این نشست و همراهی با این انجمن فعال و اعضای بزرگوار آن باعث افتخار مجموعه نام آوران است.

اعضای هیات مدیره و بازرس منتخب طبق شمارش آرا بدین شرح اعلام گردید:

آقای دکتر توانا، آقای مهندس محمدی، آقای ثابتی صنعت، آقای جعفری، آقای دکتر نادی، آقای مرادخانی، خانم دکتر بهجتی، آقای دکتر شمس و دکتر الهامی به عنوان عضو علی البدل، جناب آقای ادیبی به عنوان بازرس

برای کلیه اعضای منتخب آرزوی توفیق و به روزی داریم.